Homepage for the CoderDojo in Würzburg including other stuff https://www.coderdojo-wue.de
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Maximilian Gutwein 328f125458 Mastodon Link fix 5 dni temu
assets Render svg logo into a png for sharp processing 1 miesiąc temu
data/events Remove 4 tygodni temu
src Mastodon Link fix 5 dni temu
.drone.yml Fix CI 3 miesięcy temu
.editorconfig Upload new site 10 miesięcy temu
.eslintrc.js Fix linting errors 10 miesięcy temu
.gitignore Upload new site 10 miesięcy temu
.prettierrc Add events as markdown 10 miesięcy temu
README.md Update Readme 10 miesięcy temu
gatsby-config.js Increase image quality 10 miesięcy temu
gatsby-node.js Start building event pages 10 miesięcy temu
package-lock.json Update dependencies 5 miesięcy temu
package.json Change Code-URLs 3 miesięcy temu
tsconfig.json Upload new site 10 miesięcy temu

README.md

CoderDojo Würzburg Homepage

Next-gen CoderDojo Würzburg homepage built on Gatsby :sparkles:.

Development

npm install
npm run dev

Building (and serving) for production

npm ci
npm run build
npm run serve