Homepage for the CoderDojo in Würzburg including other stuff https://www.coderdojo-wue.de
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Maximilian Gutwein cc824052aa Change Code-URLs 1 miesiąc temu
assets Add new event 1 miesiąc temu
data/events Photos in Lychee, Removed hosted stuff 1 miesiąc temu
src Change Code-URLs 1 miesiąc temu
.drone.yml Fix CI 1 miesiąc temu
.editorconfig Upload new site 8 miesięcy temu
.eslintrc.js Fix linting errors 8 miesięcy temu
.gitignore Upload new site 8 miesięcy temu
.prettierrc Add events as markdown 8 miesięcy temu
README.md Update Readme 8 miesięcy temu
gatsby-config.js Increase image quality 8 miesięcy temu
gatsby-node.js Start building event pages 8 miesięcy temu
package-lock.json Update dependencies 3 miesięcy temu
package.json Change Code-URLs 1 miesiąc temu
tsconfig.json Upload new site 8 miesięcy temu

README.md

CoderDojo Würzburg Homepage

Next-gen CoderDojo Würzburg homepage built on Gatsby :sparkles:.

Development

npm install
npm run dev

Building (and serving) for production

npm ci
npm run build
npm run serve