Homepage for the CoderDojo in Würzburg including other stuff https://www.coderdojo-wue.de
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Yannik Rödel 1c23ebb203 Try to trigger CI again 3 tygodni temu
assets Add new event, Update dependencies 1 miesiąc temu
data/events Cancel next event 3 tygodni temu
src Try to trigger CI again 3 tygodni temu
.drone.yml Fix CI 4 miesięcy temu
.editorconfig Upload new site 1 rok temu
.eslintrc.js Fix linting errors 1 rok temu
.gitignore Upload new site 1 rok temu
.prettierrc Add events as markdown 1 rok temu
README.md Try to trigger CI again 3 tygodni temu
gatsby-config.js Increase image quality 1 rok temu
gatsby-node.js Start building event pages 1 rok temu
package-lock.json Add new event, Update dependencies 1 miesiąc temu
package.json Add new event, Update dependencies 1 miesiąc temu
tsconfig.json Upload new site 1 rok temu

README.md

CoderDojo Würzburg Homepage

Next-gen CoderDojo Würzburg homepage built on Gatsby :sparkles:.

Development

npm install
npm run dev

Building (and serving) for production

npm ci
npm run build
npm run serve